Thanatopraxie - lichte balseming

  Thanatopraxie - lichte balseming van een overledene - is een nieuwe discipline binnen de uitvaartbranche.

  Het is een behandeling die vraagt om kennis, expertise en zorgvuldigheid. 

  Naast de heel persoonlijke keuzes van:

  -Begraven of cremeren?

  -Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum?

  Is nu ook de keuze:

  -Opbaren met of zander koeling?

  Geschiedenis

  Het waren verre voorvaderen die al nadachten over de conservering van hun overledenen. Egyptenaren, Romeinen, Grieken: In de prehistorie ontwikkelden zij hun eigen balsemtechnieken. De Egyptenaren bijvoorbeeld, maakten de lichamen open en haalden de organen uit het lichaam. Deze werden in de bekende potten, canopen genaamd, naast het lichaarn gezet. Het lichaam werd vervolgens ingesmeerd met een conserverende vloeistof.

  Ook de Franse legerarts Gannal werd geconfronteerd met thanatomorphose (Lijkontbinding). Hij injecteerde de lichamen daarom met een vloeistof op basis van acetaatoplossing en aluminiumzout. De vloeistof en de technieken werden in de loop van tijd steeds verbeterd. Na de 2e wereldoorlog werd Thanatopraxie eerst in Engeland en daarna in Frankrijk een algemeen gebruikte conserveringsmethode. In Engeland, Spanje en Frankrijk wordt er inmiddels op circa  drievierde van de overledenen een Lichte balseming toegepast.

   SITUATIE IN NEDERLAND

  In Nederland was het fenomeen balseming voor de Tweede Wereldoorlog nog onbekend. In
  1991 werd een nieuwe Wet op de Lijkbezorging van kracht. Daarin werden aile vormen van
  conservering nog steeds verboden met 4 Uitzonderingen:

   -Voor leden van het koninklijk huis.

  -Voor overledenen die ter beschikking van de wetenschap gesteld zijn.

  -Voor overledenen die naar het buitenland gebracht moeten worden.

  -Voor mensen die op zee overlijden.

  Ondertussen ging het gesprek over Thanatopraxie door. Door onderzoek van rationele en emotionele argumenten en grondige afwegingen van voor -en nadelen hebben onafhankelijke specialisten onderzoek gedaan en aanbevelingen gegeven. Uiteindelijk is op 1 januari 2010 een artikel in de Wet op de Lijkbezorging gewijzigd waardoor Thanatopraxie nu ook in Nederland is toegestaan, mits de behandeling maximaal l0 dagen effect heeft. Uitsluitend gediplomeerde Thanatopracteurs mogen Thanatopraxie toepassen binnen de geldende normen.

  WAT IS THANATOPRAXIE/ LICHTE BAlSEMING?

  Thanatopraxie is een lichte balseming en zal het menselijk lichaam tijdelijk conserveren na overlijden. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd. Koelen van het lichaam is door toepassing van de llchte balseming niet meer nodig en omgevingstemperaturen hebben geen invloed meer op de opbaring. De techniek van permanent balsemen en licht balsemen is hetzelfde. Het verschil zit in de concentratie van de conserverende vloeistof. Bij de llchte balseming wordt er een lagere concentratie vloeistof gebruikt zodat het lichaam in de loop van dagen de vloeistof afbreekt en het natuurlijke procesweer langzaam op gang komt.

  Het lichaam is dus tijdelijk geconserveerd. De vloeistof bestaat uit een basis van zouten met een laag forrnaline gehalte die het mogelijk maakt om de ontbinding tijdelijk stil te leggen. Inmiddels wordt er ook al gewerkt met formaldehyde vrije producten. Alle vloeistoffen zijn volledig biologisch afbreekbaar en vormen geen belasting voor het milieu. Het is dan ook geen
  probleem om een lichaam licht te balsemen en op een natuurbegraafplaats te begraven.

  WAAROM THANATOPRAXIE!UCHTE BALSEMING?

  Het zien en herinneren van de overledene is een belangrijk onderdeel in het rouwproces. Voor veel nabestaande is het moeilijk te verwerken als zij hun dierbare niet meer kunnen zien of thuis kunnen houden omdat de Lichaamsconditie te snel achteruit gaat. Dankzij de lichte balseming is de kans dat een opbaring goed gaat tot aan de dag van de uitvaart aanzienlijk groter dan bij een opbaring met koeling. De kans om op de dag van de uitvaart nog zichtbaar afscheid te kunnen nemen is dan ook groot. Ook krijgt het ingevallen gelaat en de mond weer wat vorm terug.

  Er is geen koeling meer nodig. Hinderlijk gebrom van de motor van de koelinstallatie en ijsvorming random het Iichaam en het ijzig koud aanvoelen van de overledene zijn verleden tijd. Er kan een opbaring plaatsvinden bij kamertemperatuur. Nabestaanden kunnen in een warme ruimte in alle rust afscheid nemen van hun dierbare. Ook de buitentemperatuur zal geen problemen meer geven voor een thuisopbaring. Bij warme buitentemperaturen kan de overledene gewoon thuis opgebaard worden zander dat er maatregelen getroffen hoeven te worden zoals een airconditioning. Zelfs opbaren in een serre met hoge temperaturen is geen probleem. Bij de lichte balseming is van binnenuit het lichaam de ontbinding en de bacteriewerking stilgelegd. Hierdoor is de kans op besmettingsgevaar, hinderlijke geuren, vochtverlies en verkleuringen nihil.  

  DE BEHANDELING

  Het best is de behandeling uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van de nierdialyse. Bij een nierdialyse wordt het bloed buiten het Lichaam gebracht, gereinigd en weer terug in het Lichaam gebracht. Bij de Lichte balseming wordt anders dan bij de nierdialyse, een balsemvloeistof terug gebracht die de ontbinding tijdelijk stillegt/vertraagd. Tijdens de opbaarperiode zal de vloeistof langzaam zijn werking verliezen. Om de behandeling uit te voeren wordt een kleine incisie in de hals gemaakt en een klein gaatje onder het borstbeen.

  WANNER EN WAAR KAN DE BEHANDELING PLAATSVINDEN?

  Het verschil met koeing en lichte balseming is dat een de behandeling niet direct na het moment van overlijden toegepast hoeft te worden. Als er voor een koeling is gekozen is het noodzaak dat het lichaam snel na overlijden gekoeld wordt. Bij de lichte balseming is dit in veel gevallen niet nodig. Er is dus veel meer ruimte voor nabestaanden om na een overlijden nog even een moment te nemen van rust en afscheid in huiselijke kring zander dat alles gelijk in een sneltreinvaart gaat. Het is dan ook niet nodig om midden in de nacht actie te ondernemen. Natuurlijk is alles in overleg met de nabestaanden. Mocht er gekozen worden om de volgende dag te balsemen dan is het tussentijds ook niet nodig om het lichaam te koelen. De behandeling kan in een mortuarium of uitvaartcentrum plaatsvinden.

  Het is echter ook heel goed mogelijk de behandeling thuis te doen.
  De overledene hoeft dan niet vervoerd te worden. De mensen die de balseming komen doen zijn volledig toegerust met alle benodigde materialen en hebben alleen warm water en elektra nodig.

  De lichte balseming is een invasieve behandeling. Het is de keuze van de familie of ze bij deze behandeling aanwezig willen zijn of niet. Mocht er besloten worden om erbij te zijn dan is dit uiteraard mogelijk.

  LICHTE BALSEMING NA ORGAAN DONATIE OF OBDUCTIE

  Als er orgaandonatie of obductie heeft plaatsgevonden is het nog heel goed mogelijk om een lichte balseming uit te voeren. De behandelwijze is dan anders dan bij een 'gewone 'Iichte balseming maar het resultaat is hetzelfde. De behandeling kan in dit geval alleen niet thuis uitgevoerd worden. Omdat het lichaam bij orgaandonatie en obductie geopend is en blootgesteld aan zuurstof en bacteriƫn de achteruitgang van het lichaam versnellen.

  KOSTEN VAN EEN LICHTE BALSEMING

  De kosten van een lichte balseming en koeling zullen niet ver van elkaar verwijderd zijn.  

  In sommige gevallen zal de lichte balseming veel goedkoper zijn. In beide gevallen worden de kosten vergoed door een kapitaalverzekering.

   

Hindoe Uitvaart Tel: 0800-7771110 (gratis) 24 uur bereikbaar