Meest gestelde vragen Hindoe uitvaart rituelen

Richtlijnen wat te doen bij overlijden en na de crematie #1

Voor de uitvaart:

 • -Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.
 • -Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en wat er gedekt is.

 •   -Neem contact op met Hindoe uitvaart.

 • -Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel dan ook de alarmcentrale van de reisverzekering.

 • -Als iemand is overleden door een verkeersongeval, bel dan de autoverzekeraar.

 • -Probeer na te gaan of er een testament en/of donorcodicil is. De overledene kan immers   wensen hebben vastgelegd.

 • -U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden.

 • -Verstuur de rouwkaarten op tijd. TNT Post heeft een speciale Verzendset voor rouwbrieven. De rouwpost wordt dan met extra zorg behandeld. Ook zijn er speciale rouwpostzegels verkrijgbaar.

Na de uitvaart:

 • -Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.
 • -Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum.
 • -De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd.
 • -Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar u wel bij kunt.
 • -Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.
 • -Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc.
 • -Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.
 • -Licht de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.
 • -Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
 • -Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
 • -Zeg eventueel abonnementen op.
 • -Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.
 •  -Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten.
 •  -Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.
 • -Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk.
 • -Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren.
 • -Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting.
 • -Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris.

Moderne Procedure (Europa)

Over het algemeen hebben veel gezinnen de voorkeur om de overledene thuis op te baren omdat dit een persoonlijk afscheid mogelijk maakt. De overledene is in een vertrouwde omgeving. Wij regelen de uitvaart van begin tot eind en bieden postmortale zorg (zorg aan en voor het lichaam na het overlijden) aan overledene in heel Nederland. We bieden deze zorgdienst in thuissituaties, in uitvaartcentra en aan bewoners van ziekenhuizen, mandirs of zorginstellingen.

Als de thuisopbaring niet kan of u wilt dit niet dan wordt de overledene naar het dichts bijzijnde rouwcentrum gebracht. Waar families en vrienden op een goede manier afscheid kunnen nemen van de overledene.

Binnen zes werkdagen moet de overledene begraven of gecremeerd worden. Als de overledene naar het buitenland vervoerd moet worden dan wordt het lichaam gebalsemd zodat het een paar dagen goed blijft. 

(2 uur bewassing, 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 minuten, 2 uur vuur dienst, en 60 minuten afscheid dienst in crematorium. Dit is een indicatie bij  Hindoestanen Arya uitvaart, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.)


Traditioneel wordt het lichaam gewassen door familieleden en goede vrienden. De bewassing bij een man wordt uitgevoerd door mannen. De bewassing bij een vrouw wordt uitgevoerd door vrouwen. “ Maar elke situatie is anders”. Veel Hindoes erkennen het belang van de familie en het wassen van de overledene
. Zie hoofdstuk rituele bewassing.

Rouwbezoek

Het rouwbezoek is het moment om afscheid van de overledene te nemen. Tevens is deze herdenkingsplechtigheid het meest persoonlijke deel van de uitvaart. Veel families, vrienden, kennissen of nabestaanden proberen de plechtigheid bij te wonen.

Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de plechtigheid rekening houdt met hoeveel tijd er beschikbaar is. De tijd dat u over de aula kan beschikken is vooraf vastgelegd. Houdt dus rekening met zaken zoals aantal sprekers en de hoeveelheid mensen die u ontvangt, de tijdsduur van de muziekstukken, enz. Zorg er tevens voor dat het programma een logische opbouw met voldoende afwisseling heeft. Bij een uitgebreide dienst is het verstandig een draaiboek te maken zodat alle betrokkene een duidelijk overzicht van het programma hebben.

Vaak zijn er 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 minuten in de aula van het uitvaartcentrum of crematorium bij de Hindoestanen, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.

Het gehele plechtigheid kan worden begeleid door de uitvaartverzorger, echter u kunt er ook voor kiezen de regie in eigen hand te houden en het programma zelf te leiden.

Van uitvaartcentrum naar crematorium (crematie dag)

De nabestaanden nog afscheid nemen. Na het afscheid wordt de uitvaartkist gesloten met 1 sluitknop boven en 1 beneden, de rest van sluitknopen worden meegenomen.

Van het uitvaartcentrum gaat de rouwstoet langs het huis van de overledene en dan naar het crematorium. (dit is geen verplichting)

Als de uitvaartauto gearriveerd is, brengen de nabestaanden de kist naar de uitvaartauto, bloemen voor de overledene en 2 witte katoen van ca. 3 meter en wordt ook in deze uitvaartauto geplaatst, de yajman (persoon die de rituele uitvoert voor de overledene)  mee naar het crematorium.

De nabestaanden die in de rouwauto meegaan stappen ook nu in.

De uitvaartleider loopt een stuk voor de uitvaartauto, als eerbetoon aan de overledene. En houdt als het moet het verkeer tegen om de uitvaartstoet door te laten.

Aankomst crematorium

De uitvaartverzorger wacht bij de ingang van het crematorium (of afgesproken plek) met de uitvaartwagens.

De uitvaartleider loopt voor de uitvaartauto en de nabestaande lopen achter de laatste uitvaartauto mee met de priester die mantra zingt waar de uitvaartkist naar binnen wordt gedragen. 

Een medewerker van het crematorium staat bij de familiekamer klaar om de vrouwen en kinderen/ouderen op te vangen. In de familiekamer wacht de familie totdat alle voorbereidingen voor de plechtigheid zijn getroffen.

De rest van de nabestaanden die de kist naar binnen dragen, halen de kist uit de uitvaartwagen (zijn meestal 6 personen die de kist dragen) en de rest van de familie brengt de bloemen naar de aula waar de dienst wordt gehouden.

Om de kist wordt witte katoen geplaatst en ook op de bovenkant en onderkant en wordt zo in 5 stappen naar de aula gedragen. In 5 stappen moet de kist 4 keer op de grond gezet worden (je gaat op je hurken zitten) en de 5de keer op de baarwagen waar de uitvaartkist op komt te staan in de aula van het crematorium.

De mantra "Ram Naam satya hai", "satya bolo mukti hai" wordt gezegd tijdens deze 5 stappen. Dit betekent letterlijk “Gods naam is de waarheid. Spreek alleen de waarheid als je bevrijding wilt.

De zaken zoals het plaatsen van de kist, foto’s, persoonlijke spullen en het ordenen en plaatsen van de bloemen worden geregeld, u kunt dan rustig iets drinken en het begin van de dienst afwachten. Op uw verzoek kunt u natuurlijk ook zelf (actief) betrokken worden bij het treffen van alle voorbereidingen.

Normaliter worden belangstellenden in een andere ruimte ontvangen. De meeste crematoria beschikken over diverse van elkaar gescheiden ontvangstruimtes. Op deze manier kan de ontvangst van familie en belangstellenden op gepaste wijze plaatsvinden. Ook deze ruimte kunt u een persoonlijke tint geven door bijvoorbeeld een dia voorstelling van de overledene.

Bij binnenkomst kunnen de belangstellenden en genodigden ook het condoleanceregister tekenen.

Alvorens de uitvaartplechtigheid begint, krijgen de familieleden nog gelegenheid om in alle rust nog een keer afscheid te nemen van de overledene en te controleren of alle bloemen, foto’s e.d. er naar wens bij staan. 

De kinderen, kleinkinderen, neven, broers staan netjes opgesteld achter de kist als eerbetoon voor de overledene. Meestal zijn het mannen die achter de kist staan i.v.m. lang staan. Kledingvoorschrift van de nabestaanden is meestal wit. Als de familie een andere kleur kleding wilt dragen dan mag dat ook. Graag in overleg met uw priester dit bespreken.

Als de afscheidsplechtigheid gaat beginnen, neemt de familie eerst plaats voor in de aula. Daarna mogen de belangstellenden de ruimte betreden.

De plechtigheid in de aula 


De toespraak wordt gehouden door de pandiet (priester) of speech door familie en vrienden waarin persoonlijke herinneringen worden opgehaald, door de favoriete muziek van de overledene te laten afspelen of door foto’s te laten zien via de beamer. Het afscheid nemen kunt u geheel op uw eigen manier doen en de plechtigheid op uw eigen wijze invullen. 
De uitvaartplechtigheid kan op diverse manieren worden afgesloten door priester of uitvaartverzorger. Zo kunt u ervoor kiezen om tijdens de laatste muziekstukken een ieder langs de baar te laten lopen voor een korte afscheid, alvorens men de aula verlaat. De nabestaanden nemen als laatste afscheid van de overledene. De kist wordt daarna naar de ovenruimte gebracht (alle crematoria zijn anders de ene heeft een lift naar beneden voor de kist, bij de andere moet er nog een klein stukje gelopen worden met de kist naar de oven ruimte.)

Er mogen maar beperkt aantal mensen mee met de pandiet naar de ovenruimte voor de laatste crematie rituelen.

Het crematorium is voorzien van een elektrische oven, die het vermogen heeft om het hele lichaam volledig binnen een uur te verbranden.

Laatste rituelen handelingen worden uitgevoerd voor de overledene voordat de kist in de oven gaat, de priester zal mantra’s uit de Veda reciteren die past bij de gelegenheid.

Het is de plicht van de zoon, vader of echtgenoot, om op het ovenknop te drukken zodat de kist de oven in gaat. Als deze familieleden niet beschikbaar zijn, dan mag een broer, een neef of een andere naaste familielid dit doen. Laatste handelingen in de ovenruimte duurt ca. 15 minuten.


De plechtigheid, voorafgaand aan het crematieproces, vindt vaak plaats in de aula van het crematorium en duurt ca. 90 minuten. Ook in het crematorium kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld. Na de plechtigheid wordt er meestal gebruik gemaakt van een koffiekamer van het crematorium voor het nuttigen van een kopje koffie en het condoleren. Ook van deze ruimte kunt u gebruik maken. Verlenging van de gebruiksduur is in overleg mogelijk. (alles hangt af hoe groot uw familie is en uw budget)

Bij een crematie blijven de bloemen en kransen vaak op het crematorium achter en worden op een speciale gedenkplaats gelegd. De linten en kaarten met condoleancebetuigingen die aan de bloemen vast zaten worden na de dienst aan de familie overhandigd ter herinnering van de uitvaart.(normaliter mag er niks meer teruggenomen worden naar huis, wat u hebt gegeven aan de overledene, de keuze is natuurlijk aan u.)

Het as wordt verzameld en wordt binnen 5 dagen vrijgegeven door de officier van justitie, dan kunnen de families en vrienden het as in de zee uitstrooien.  

 

Waarom kiest u voor Hindoe uitvaart? #2
 
Hindoe uitvaart is professioneel opgeleid en voldoet aan de hoogste normen. Ons team heeft een uitvaart achtergrond, dus ervaring in opbaren,verzorgen etc.Wij zijn niet als andere uitvaart bedrijven die alles uitbesteden aan andere bedrijven en geen uitvaart achtergrond hebben. Wij zorgen dat ons personeel de beste service levert bij elke gelegenheid.
Hindoe uitvaart begeleidt de periode vanaf het overlijden tot en met de uitvaart met persoonlijke aandacht, zodat u later op een goede manier terug kunt kijken naar dat moment. Tevens zorgen wij ook voor de juiste pandit en dat de rituelen op de juiste manier gedaan worden en ook voor de nazorg.  
Een overledene verdient, in onze ogen, de best mogelijke zorg en met de nabestaanden zullen wij diens wensen zoveel mogelijk respecteren. Alles omtrent de uitvaart is bespreekbaar en de mogelijkheden van uitvoering zijn dan ook onbeperkt. Onze prijsopbouw is transparant
en de nabestaanden ontvangen na het eerste gesprek een begroting met de te verwachten kosten.

5 Redenen zijn

 • Personeel is opgeleid in de uitvaartbranch.
 • Wij zijn de enige met een landelijke bewassing team.
 • Onze prijzen zijn transparant, zie onze website.
 • Wij zijn de eerste website met informatie over Hindoe uitvaart rituelen.
 • Wij zijn voordeliger dan andere maatschappijen.

 

Waarom worden Hindoes gecremeerd? #3
 
In het Hindoeïsme wordt crematie voorgeschreven door onze Shastra en het is een aangewezen methode voor de verwijdering van het overledene. Bij andere culturen wordt het lichaam weggegooid in het water of begraven. De belangrijkste reden voor een crematie is dat het lichaam vernietig wordt, de ziel van de overledene, genoemd als de Vaayuja Shareera is niet meer aangetrokken tot het lichaam. Met een totale ontbinding van het fysieke lichaam en de daaruit voortvloeiende breekt een slepende gehechtheid, de ziel is vrij om te reizen naar zijn volgende bestemming.
Een ander aspect is dat zodra het stoffelijk overschot is omgezet in as, geen onzuiverheid meer bestaat.

Wat is het belang van de uitvaart?

De uitvaart voorziet de verwijdering van het lichaam of lijk op een waardige manier en met alle plechtigheid en decorum is toegestaan door de familie tradities en sociale gewoonten. Het geeft de laatste kans voor de familie en vrienden en weldoeners om afscheid te nemen van een geliefde met gebeden voor zijn welzijn en veilige reis van de ziel. Het geeft een gevoel van afsluiting en markeert het begin van de zuiverende ritueel.

 

Waarom moeten we na de crematie gelijk douchen? #4
 

Wanneer de familieleden terugkeerde van de rivier/zee/ghat na het strooien van de as, moesten ze  gereinigd worden. Als eerste moesten de handen gewassen worden ivm het aanraken van voedsel. Na dit ritueel gingen ze naar huis en namen een bad en droegen schone kleren.

De hygiëne code geldt niet voor Europa, we raken de overledene niet aan. We staan niet in de rook waar de as van de overledene op ons komt. De hygiëne code was bedoelt om geen ziektes te veroorzaken, d.m.v. het aanraken van bacteriën.

 

 

Is het toegestaan tijdens de crematie plechtigheid bloemen om het hoofd van de overledene te strooien? #5

Tegenwoordig is het een nieuwe trend geworden om bloemen te zetten. Normaal wordt er alleen samaghri gebruikt. U kunt dit overleggen met uw Pandit.

 

Waarom moeten we witte kleding aan tijdens de rituelen? #6

De kleur wit staat wordt voor reinheid.

Dhoti: - De dhoti ook wel bekend als Pancha, Panche of veshti is een stuk ongenaaide doek, meestal rond de 4,5 meter lang, gewikkeld rond de taille en de benen en geknoopt in de taille, die lijkt op een lange rok. Kurta: - Een kurta is een traditioneel kledingstuk. Het is een lange hemd en wordt los gedragen, het valt net boven of ergens onder de knien van de drager, en wordt gedragen door zowel mannen als vrouwen. Tegenwoordig dragen de mensen gewoon witte kleding.

 

Heeft u meer vragen of een vraag dat u dwars ligt neem dan contact met ons.