Wat te doen bij overlijden

   Voor de uitvaart:

   • Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.
   • Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en wat er gedekt is.
   •  Neem contact op met Hindoe uitvaart.
   •  Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel dan ook de alarmcentrale van de reisverzekering.
   • Als iemand is overleden door een verkeersongeval, bel dan de autoverzekeraar.
   • Probeer na te gaan of er een testament en/of donorcodicil is. De overledene kan immers   wensen hebben vastgelegd.
   • U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden.
   • Verstuur de rouwkaarten op tijd. TNT Post heeft een speciale ‘Verzendset voor rouwbrieven’. De rouwpost wordt dan met extra zorg behandeld. Ook zijn er speciale rouwpostzegels verkrijgbaar.

    

   Na de uitvaart:

   • Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.
   • Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum.
   • De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd.
   • Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar u wel bij kunt.
   • Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.
   • Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc.
   • Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.
   • Licht de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.
   • Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
   • Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
   • Zeg eventueel abonnementen op.
   • Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.
   • Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten.
   • Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de -Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.
   • Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk.
   • Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren.
   • Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting.
   • Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris

    

  Hindoe Uitvaart Tel: 0800-7771110 (gratis) 24 uur bereikbaar