Ondersteuning & Geruststelling,

Daar Staan wij Voor!

Hindoestaanse Uitvaart

Hindoestaanse Uitvaart - Wat te doen bij overlijden?

 

Voor de uitvaart:

 • -Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

 • -Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en wat er gedekt is.

 •  -Neem contact op met Hindoestaanse uitvaart.

 •  -Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel dan ook de alarmcentrale van de reisverzekering.

 • -Als iemand is overleden door een verkeersongeval, bel dan de autoverzekeraar.

 • -Probeer na te gaan of er een testament en/of donorcodicil is. De overledene kan immers   wensen hebben vastgelegd.

 • -U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden.

 • -Verstuur de rouwkaarten op tijd. TNT Post heeft een speciale ‘Verzendset voor rouwbrieven’. De rouwpost wordt dan met extra zorg behandeld. Ook zijn er speciale rouwpostzegels verkrijgbaar.

 

Na de uitvaart:

 • -Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.

 • -Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum.

 • -De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd.

 • -Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar u wel bij kunt.

 • -Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.

 • -Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc.

 • -Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.

 • -Licht de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.

 • -Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.

 • -Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

 • -Zeg eventueel abonnementen op.

 • -Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.

 • -Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten.

 • -Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de -Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.

 • -Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk.

 • -Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren.

 • -Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting.

 • -Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris

 

Hindoestaanse Uitvaart 24 uur bereikbaar