Ondersteuning & Geruststelling,

Daar Staan wij Voor!

Hindoe Uitvaart

Hindoestaanse Uitvaart - geen uitvaartverzekering

 

Wat gebeurd er als u geen uitvaartverzekering heeft ? Als u geen uitvaartverzekering heeft zal in eerste intantie de gemeente de uitvaart verzorgen. De gemeente zal daarna gaan uitzoeken of niet iemand van uw nabestaanden de uitvaart had kunnen betalen(zorgplicht). Je kunt ruwweg 3 personen of groepen van personen onderscheiden die de uitvaart moeten betalen: 1. De opdrachtgever van de uitvaart. Hij of zij mag uiteraard verrekenen met de nalatenschap, maar als die onvoldoende is, is hij/zij contractueel gebonden aan de uitvaartverzorger en moet hij/zij zelf bijleggen. 2. De erfgenamen. De opdrachtgever als bedoeld onder 1) behoort meestal tot de erfgenamen. 3. Een groep bloed- en aanverwanten. Zij zijn soms erfgenamen, soms niet. Als zij geen opdrachtgever zijn, zijn ze toch aanspreekbaar. 

Als de gemeente – als niemand anders opdrachtgever is – de uitvaart verzorgt en betaalt, kan de gemeente de kosten op deze mensen verhalen. Een ander dan de gemeente kan de kosten niet verhalen op bloed- en aanverwanten die geen erfgenaam zijn. Deze laatste groep mensen die uiteindelijk aanspreekbaar zijn voor de kosten van lijkbezorging van een (ex)familielid, staat in de wet genoemd (artikel 392 e.v. Boek 1, Burgerlijk Wetboek). Het zijn de ouders, kinderen en behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders, maar zij komen pas aan bod nadat de echtgenoot of vroegere echtgenoot (of geregistreerd partner) aan zijn of haar jas is getrokken. 

Er gelden nog wat uitzonderingen en beperkingen. Ook de natuurlijke vader van een kind en de levensgezel van de moeder, die zelf niet de verwekker is maar wel instemde met de daad die de verwekking tot gevolg had (het Burgerlijk Wetboek is allesbehalve saai, zoals u ziet), zijn aanspreekbaar. U kunt het zelf nalezen; deze wet is op verschillende plaatsen op internet te vinden. 

Het zou niet leuk zijn voor  u nabestaanden ( kinderen) om met een groot financieel probleem te komen  zitten, vaak werken kinderen, hebben een eigen gezinnetje, een koophuis. De gemeente kan beslag laten leggen op  het inkomen of op het  eigen woning van uw kinderen.