Thanatopraxie - lichte balseming

  Thanatopraxie - lichte balseming van een overledene - is een nieuwe discipline binnen de uitvaartbranche.

  Het is een behandeling die vraagt om kennis, expertise en zorgvuldigheid. 

  Naast de heel persoonlijke keuzes van:

  -Begraven of cremeren?

  -Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum?

  Is nu ook de keuze:

  -Opbaren met of zonder koeling?

  Geschiedenis

  Het waren verre voorvaderen die al nadachten over de conservering van hun overledenen. Egyptenaren, Romeinen, Grieken: In de prehistorie ontwikkelden zij hun eigen balsemtechnieken. De Egyptenaren bijvoorbeeld, maakten de lichamen open en haalden de organen uit het lichaam. Deze werden in de bekende potten, canopen genaamd, naast het lichaarn gezet. Het lichaam werd vervolgens ingesmeerd met een conserverende vloeistof.

  Ook de Franse legerarts Gannal werd geconfronteerd met thanatomorphose (Lijkontbinding). Hij injecteerde de lichamen daarom met een vloeistof op basis van acetaatoplossing en aluminiumzout. De vloeistof en de technieken werden in de loop van tijd steeds verbeterd. Na de 2e wereldoorlog werd Thanatopraxie eerst in Engeland en daarna in Frankrijk een algemeen gebruikte conserveringsmethode. In Engeland, Spanje en Frankrijk wordt er inmiddels op circa  drievierde van de overledenen een Lichte balseming toegepast.

   SITUATIE IN NEDERLAND

  In Nederland was het fenomeen balseming voor de Tweede Wereldoorlog nog onbekend. In
  1991 werd een nieuwe Wet op de Lijkbezorging van kracht. Daarin werden aile vormen van
  conservering nog steeds verboden met 4 Uitzonderingen:

   -Voor leden van het koninklijk huis.

  -Voor overledenen die ter beschikking van de wetenschap gesteld zijn.

  -Voor overledenen die naar het buitenland gebracht moeten worden.

  -Voor mensen die op zee overlijden.

  Ondertussen ging het gesprek over Thanatopraxie door. Door onderzoek van rationele en emotionele argumenten en grondige afwegingen van voor -en nadelen hebben onafhankelijke specialisten onderzoek gedaan en aanbevelingen gegeven. Uiteindelijk is op 1 januari 2010 een artikel in de Wet op de Lijkbezorging gewijzigd waardoor Thanatopraxie nu ook in Nederland is toegestaan, mits de behandeling maximaal l0 dagen effect heeft. Uitsluitend gediplomeerde Thanatopracteurs mogen Thanatopraxie toepassen binnen de geldende normen.

  WAT IS THANATOPRAXIE/ LICHTE BAlSEMING?

  Thanatopraxie is een lichte balseming en zal het menselijk lichaam tijdelijk conserveren na overlijden. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd. Koelen van het lichaam is door toepassing van de llchte balseming niet meer nodig en omgevingstemperaturen hebben geen invloed meer op de opbaring. De techniek van permanent balsemen en licht balsemen is hetzelfde. Het verschil zit in de concentratie van de conserverende vloeistof. Bij de llchte balseming wordt er een lagere concentratie vloeistof gebruikt zodat het lichaam in de loop van dagen de vloeistof afbreekt en het natuurlijke procesweer langzaam op gang komt.

  Het lichaam is dus tijdelijk geconserveerd. De vloeistof bestaat uit een basis van zouten met een laag forrnaline gehalte die het mogelijk maakt om de ontbinding tijdelijk stil te leggen. Inmiddels wordt er ook al gewerkt met formaldehyde vrije producten. Alle vloeistoffen zijn volledig biologisch afbreekbaar en vormen geen belasting voor het milieu. Het is dan ook geen
  probleem om een lichaam licht te balsemen en op een natuurbegraafplaats te begraven.

  Hindoestaanse Uitvaart 24 uur bereikbaar Hindoestaanse rituele bewassing. Betaalbare cr