Hindoe Uitvaart verzorgt binnenkort ook uitvaarten in uitvaarten in Groningen en omstreken.(Prijzen 2020 komt nog)

Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen, alle gezindten en religies ongeacht waar en of men verzekerd is of niet vezekerd is.
Waar u ook verzekert bent wij nemen het kosteloos over!

Bel voor meer informatie!!