Bij overlijden Arya Samaj

De dood van een dierbare is het moeilijkst gebeurtenis om te dragen, en toch doet deze situatie zich voor met zekerheid in het leven van iedereen. De procedure die hieronder wordt aanbevolen is voor degenen, voor wie het belangrijk is de kosten van dit Samskara laag te houden en voor wie de moderne faciliteiten niet beschikbaar zijn.

De Arya Samaj gelooft dat de ziel of het atman na het sterven opnieuw geboren wordt in een ander lichaam en op aarde terugkeert als mens, dier of plant. Of dat de ziel de moksha bereikt. De moksha is hier echter een tijdelijke bevrijding uit de kringloop van geboorte en dood. De dood treedt in als de ziel het lichaam verlaat. De dood is ook hier een verlossing. De nabestaanden kunnen alleen niets meer voor de gestorvene doen. De ziel moet er zelf voor zorgen dat hij in een nieuw lichaam binnenkomt. De plechtigheden rondom het sterven zijn bedoeld als troost voor de nabestaanden. Bij de aanhangers van de ārya samāj zijn de uitvaart rituelen simpeler en meer gebaseerd op de Veda´s. Zij verrichten slechts 1 yagya (vuurofferritueel) ter ere van de overledene, er worden geen uitgebreide rituelen gedaan voor de overledene of nabestaanden. De priester of priesteres van de Arya Samaj zal waar nodig is ook begeleiden met de uitvaartdienst

Moderne Procedure (Europa)

Over het algemeen hebben veel gezinnen de voorkeur om de overledene thuis op te baren omdat dit een persoonlijk afscheid mogelijk maakt. De overledene is in een vertrouwde omgeving. Wij regelen de uitvaart van begin tot eind en bieden postmortale zorg (zorg aan en voor het lichaam na het overlijden) aan overledene in heel Nederland. We bieden deze zorgdienst in thuissituaties, in uitvaartcentra en aan bewoners van ziekenhuizen, mandirs of zorginstellingen.

Als de thuisopbaring niet kan of u wilt dit niet dan wordt de overledene naar het dichts bijzijnde rouwcentrum gebracht. Waar families en vrienden op een goede manier afscheid kunnen nemen van de overledene.

Binnen zes werkdagen moet de overledene begraven of gecremeerd worden. Als de overledene naar het buitenland vervoerd moet worden dan wordt het lichaam gebalsemd zodat het een paar dagen goed blijft. 

(1,5 uur bewassing, 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 minuten, en 90 minuten afscheid dienst in crematorium. Dit is een indicatie bij  Hindoestanen Arya Samaj uitvaart, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.)

Traditioneel wordt het lichaam gewassen door familieleden en goede vrienden. De bewassing bij een man wordt uitgevoerd door mannen. De bewassing bij een vrouw wordt uitgevoerd door vrouwen. “ Maar elke situatie is anders”. Veel Hindoes erkennen het belang van de familie en het wassen van de overledene. Zie hoofdstuk rituele bewassing.

Rouwbezoek

Het rouwbezoek is het moment om afscheid van de overledene te nemen. Tevens is deze herdenkingsplechtigheid het meest persoonlijke deel van de uitvaart. Veel families, vrienden, kennissen of nabestaanden proberen de plechtigheid bij te wonen.

Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de plechtigheid rekening houdt met hoeveel tijd er beschikbaar is. De tijd dat u over de aula kan beschikken is vooraf vastgelegd. Houdt dus rekening met zaken zoals aantal sprekers en de hoeveelheid mensen die u ontvangt, de tijdsduur van de muziekstukken, enz. Zorg er tevens voor dat het programma een logische opbouw met voldoende afwisseling heeft. Bij een uitgebreide dienst is het verstandig een draaiboek te maken zodat alle betrokkene een duidelijk overzicht van het programma hebben.

Vaak zijn er 2 of 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 minuten in de aula van het uitvaartcentrum of crematorium bij de Hindoestanen, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.

Het gehele plechtigheid kan worden begeleid door de uitvaartverzorger, echter u kunt er ook voor kiezen de regie in eigen hand te houden en het programma zelf te leiden.

Van uitvaartcentrum naar crematorium (crematie dag)

Van het uitvaartcentrum gaat de rouwstoet langs het huis van de overledene en dan naar het crematorium. (dit is geen verplichting)

Als de uitvaartauto gearriveerd is, brengen de nabestaanden de kist naar de uitvaartauto, bloemen voor de overledene en 2 witte katoen van ca. 3 meter en wordt ook in deze uitvaartauto geplaatst, de yajman (persoon die de rituele uitvoert voor de overledene)  gaat voor in de auto zitten en neemt een dia (vuur lamp) mee naar het crematorium.

De nabestaanden die in de volgauto meegaan stappen ook nu in.

De uitvaartleider loopt een stuk voor de uitvaartauto, als eerbetoon aan de overledene. En houdt als het moet het verkeer tegen om de uitvaartstoet door te laten.

Aankomst crematorium

De uitvaartverzorger wacht bij de ingang van het crematorium (of afgesproken plek) met de uitvaartwagens.

De uitvaartleider loopt voor de uitvaartauto en de nabestaande lopen achter de laatste uitvaartauto mee met de priester die mantra zing,t tot de ingang waar de uitvaartkist naar binnen wordt gedragen. 

Een medewerker van het crematorium staat bij de familiekamer klaar om de vrouwen en kinderen/ouderen op te vangen. In de familiekamer wacht de familie totdat alle voorbereidingen voor de plechtigheid zijn getroffen.

De rest van de nabestaanden die de kist naar binnen dragen, halen de kist uit de uitvaartwagen (zijn meestal 6 personen die de kist dragen) en de rest van de familie brengt de bloemen naar de aula waar de dienst wordt gehouden.

De zaken zoals het plaatsen van de kist, foto’s, persoonlijke spullen en het ordenen en plaatsen van de bloemen worden geregeld, u kunt dan rustig iets drinken en het begin van de dienst afwachten. Op uw verzoek kunt u natuurlijk ook zelf (actief) betrokken worden bij het treffen van alle voorbereidingen.

Normaliter worden belangstellenden in een andere ruimte ontvangen. De meeste crematoria beschikken over diverse van elkaar gescheiden ontvangstruimtes. Op deze manier kan de ontvangst van familie en belangstellenden op gepaste wijze plaatsvinden. Ook deze ruimte kunt u een persoonlijke tint geven door bijvoorbeeld een dia voorstelling van de overledene.

Bij binnenkomst kunnen de belangstellenden en genodigden ook het condoleanceregister tekenen.

Alvorens de uitvaartplechtigheid begint, krijgen de familieleden nog gelegenheid om in alle rust nog een keer afscheid te nemen van de overledene en te controleren of alle bloemen, foto’s e.d. er naar wens bij staan. 

De kinderen, kleinkinderen, neven, broers staan netjes opgesteld achter de kist als eerbetoon voor de overledene. Meestal zijn het mannen die achter de kist staan i.v.m. lang staan. Kledingvoorschrift van de nabestaanden is meestal wit. Als de familie een andere kleur kleding wilt dragen dan mag dat ook. Graag in overleg met uw priester dit bespreken.

Als de afscheidsplechtigheid gaat beginnen, neemt de familie eerst plaats voor in de aula. Daarna mogen de belangstellenden de ruimte betreden.

De plechtigheid in de aula 
Bij de arya Samaj wordt mala gezet bij de overledene alleen op crematie dag . De toespraak wordt gehouden door de pandiet (priester) of speech door familie en vrienden waarin persoonlijke herinneringen worden opgehaald, door de favoriete muziek van de overledene te laten afspelen of door foto’s te laten zien via de beamer. Het afscheid nemen kunt u geheel op uw eigen manier doen en de plechtigheid op uw eigen wijze invullen. 
De uitvaartplechtigheid kan op diverse manieren worden afgesloten door priester of uitvaartverzorger. Zo kunt u ervoor kiezen om tijdens de laatste muziekstukken een ieder langs de baar te laten lopen voor een korte afscheid, alvorens men de aula verlaat. De nabestaanden nemen als laatste afscheid van de overledene. De kist wordt daarna naar de ovenruimte gebracht (alle crematoria zijn anders de ene heeft een lift naar beneden voor de kist, bij de andere moet er nog een klein stukje gelopen worden met de kist naar de oven ruimte.)

Er mogen maar beperkt aantal mensen mee met de pandiet naar de ovenruimte voor de laatste crematie rituelen.

Het crematorium is voorzien van een elektrische oven, die het vermogen heeft om het hele lichaam volledig binnen een uur te verbranden.

Laatste rituelen handelingen worden uitgevoerd voor de overledene voordat de kist in de oven gaat, de priester zal mantra’s uit de Veda reciteren die past bij de gelegenheid.

Het is de plicht van de zoon, vader of echtgenoot, om op het ovenknop te drukken zodat de kist de oven in gaat. Als deze familieleden niet beschikbaar zijn, dan mag een broer, een neef of een andere naaste familielid dit doen. Laatste handelingen in de ovenruimte duurt ca. 15 minuten.

De plechtigheid, voorafgaand aan het crematieproces, vindt vaak plaats in de aula van het crematorium en duurt ca. 90 minuten. Ook in het crematorium kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld. Na de plechtigheid wordt er meestal gebruik gemaakt van een koffiekamer van het crematorium voor het nuttigen van een kopje koffie en het condoleren. Ook van deze ruimte kunt u gebruik maken. Verlenging van de gebruiksduur is in overleg mogelijk. (alles hangt af hoe groot uw familie is en uw budget)

Bij een crematie blijven de bloemen en kransen vaak op het crematorium achter en worden op een speciale gedenkplaats gelegd. De linten en kaarten met condoleancebetuigingen die aan de bloemen vast zaten worden na de dienst aan de familie overhandigd ter herinnering van de uitvaart.(normaliter mag er niks meer teruggenomen worden naar huis, wat u hebt gegeven aan de overledene, de keuze is natuurlijk aan u.)

Na de crematie gaat u met de priester of priesteres naar huis om een havan (vuurdienst) te doen met u naaste familieleden.

Het as wordt verzameld en wordt binnen twee weken vrijgegeven door de officier van justitie, dan kunnen de families en vrienden het as in de zee uitstrooien of land van bestemming brengen.

Hindoestaanse Uitvaart 24 uur bereikbaar